• English

#BusinessContinuity #imetrixBC

Business Continuity

Business Continuity είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να διατηρεί την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση κρίσιμων λειτουργιών κατά τη διάρκεια και μετά από απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να προκαλέσουν διακοπή της κανονικής λειτουργίας της επιχείρησης.  

Στην i-metrix για να προσφέρουμε ένα σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, ακολουθούμε μια σειρά από βήματα που περιλαμβάνουν σχεδιασμό, ανάλυση, υλοποίηση και συνεχή βελτίωση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κυβερνοεπιθέσεις, απώλεια βασικών προμηθευτών, πανδημίες ή οποιαδήποτε άλλη απειλή που θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Τhe i-metrix way
Ενδεικτικός οδηγός σχεδιασμού 

Βήμα 1
Αξιολόγηση Αναγκών και Προετοιμασία
 • Κατανόηση της Επιχείρησης
 • Δέσμευση Διοίκησης
 • Βήμα 2
  Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (Business Impact Analysis - BIA)
 • Ταυτοποίηση Κρίσιμων Λειτουργιών
 • Προτεραιοποίηση
 • Βήμα 3
  Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment)
 • Ταυτοποίηση Κινδύνων
 • Ανάλυση και Αξιολόγηση
 • Βήμα 4
  Στρατηγικές και Σχέδιο Συνέχισης Επιχειρησιακής Λειτουργίας (Business Continuity Plan - BCP)
 • Ανάπτυξη Στρατηγικών
 • Τεκμηρίωση Σχεδίου
 • Βήμα 5
  Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan - DRP)
 • Εστίαση στις Τεχνολογικές Υποδομές
 • Βήμα 6
  Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Ευαισθητοποίηση
 • Βήμα 7
  Δοκιμές και Αναθεώρηση
 • Τακτικές Δοκιμές
 • Αναθεώρηση και Βελτίωση
 • Βήμα 8
  Συνεχής Παρακολούθηση και Βελτίωση
 • Παρακολούθηση Επιδόσεων
 • Συνεχής Βελτίωση
 • The i-metrix way
  τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούμε

  Cybersecurity

  Μείνετε ενημερωμένοι από τις σύγχρονες απειλές στον κυβερνοχώρο με βραβευμένο anti-ransomware ενισχυμένο με δυνατότητες προστασίας από κακόβουλο λογισμικό. Αποτρέψτε διαρροές δεδομένων μέσω τοπικών καναλιών.

  Backup και recovery

  Ελαχιστοποιήστε την απώλεια δεδομένων σε όλη την υποδομή με την καλύτερη τεχνολογία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης, διαθέσιμη σε μοντέλα αδειοδότησης MSP βάσει κατανάλωσης.

  Management

  Συγκεντρώστε την ολική διαχείριση προστασίας και τα τελικά σημεία παροχής μέσα σε λίγα λεπτά. Αξιολογήστε τα τρωτά σημεία του συστήματος και τα κενά ασφαλείας. Αυξήστε την ορατότητα των συσκευών με ενσωματωμένη παρακολούθηση και αναφορά.
  Disaster recovery (DR)
  Επιτρέψτε στους χρήστες με δυνατότητα DR να δημιουργήσουν ασφαλή σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο με τις προσωπικές συσκευές τους ή να δοκιμάσουν την ανακατεύθυνση σε ένα απομονωμένο περιβάλλον δικτύου.
  Entpoint Management
  Ενοποιήστε τις λύσεις διαχείρισης τερματικών και τις ροές εργασιών σας σε ένα σημείο, μειώνοντας την πολυπλοκότητα για τις λειτουργίες πληροφορικής και ασφάλειας δεδομένων.
  Data Loss Prevention
  Η αποτροπή απώλειας δεδομένων είναι μια λύση ασφάλειας που εντοπίζει και βοηθά στην αποτροπή μη ασφαλούς ή ακατάλληλης κοινής χρήσης, μεταφοράς ή χρήσης ευαίσθητων δεδομένων. Μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας να παρακολουθεί και να προστατεύει ευαίσθητες πληροφορίες σε συστήματα εσωτερικής εγκατάστασης, τοποθεσίες που βασίζονται στο cloud και τερματικές συσκευές.
  System Failure Prevention
  Κάθε σύστημα έχει τη δική του πολυπλοκότητα που μπορεί να υποστεί αποτυχίες – μερικές φορές καταστροφικές. Φυσικά ή απρόοπτα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν μια σοβαρή αποτυχία του συστήματος σας. Συχνά η ευθύνη αποδίδεται σε «ανθρώπινο λάθος» – λάθος χειριστή, που συνδυάζεται με έλλειψη κατάλληλων διαδικασιών και πόρων ή συμβιβασμένες δομές που προκύπτουν από κακές αποφάσεις διαχείρισης.
  Business Resilience System
  Μέσω του σύστηματος επιχειρησιακής ανθεκτικότητας (Business Resilience System ),  
  μεταφέρουμε την ανθεκτικότητα των λειτουργιών του πελάτη και την προστασία δεδομένων
  σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

  Cyber Protect Cloud

  Advanced Backup
  Προστατέψτε τα δεδομένα των πελατών, ακόμη και μεταξύ προγραμματισμένων αντιγράφων ασφαλείας. Επεκτείνετε τις δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε SAP HANA, Oracle DB, MariaDB, MySQL και συμπλέγματα εφαρμογών. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε ορατότητα στις καταστάσεις προστασίας δεδομένων σε όλη την υποδομή των πελατών σας.
 • Continuous data protection
 • Data protection map
 • Off-host data processing
 • Advanced Disaster Recovery
  Επαναφέρετε την ομαλή λειτουργία στην επιχείρησή σας μέσα σε λίγα λεπτά αν συμβεί οποιοδήποτε καταστροφικό σενάριο, επαναφέροντας τα συστήματά σας από το Acronis Cloud και αποκαθιστώντας τα οπουδήποτε, εξασφαλίζοντας άμεση διαθεσιμότητα δεδομένων. Κάντε την αποκατάσταση από καταστροφές ανώδυνη και αυξήστε την αποτελεσματικότητα με τεκμηρίωση, βιβλία εκτέλεσης και αυτόματη ανακατεύθυνση.
  • Disaster recovery orchestration
  • Production failover
  • Site-to-site VPN
  Advanced Backup & Recovery for MS365 & Google Workspace

  Το Acronis Cloud Backup & Recovery Solution προσφέρει ολοκληρωμένες και ασφαλείς υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που βασίζονται στο cloud για περιβάλλοντα Microsoft και Google. Για τη Microsoft, υποστηρίζει το Office 365, συμπεριλαμβανομένων των Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive για επιχειρήσεις και Teams, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων, την απρόσκοπτη ανάκτηση και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Για την Google, παρέχει ισχυρή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης για το Google Workspace, που περιλαμβάνει το Gmail, το Drive, το Ημερολόγιο και τις Επαφές.

  Advanced Data Loss Prevention (DLP)
  Αποτρέψτε τη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων από τελικά σημεία μέσω περισσότερων από 70 τοπικών καναλιών και καναλιών δικτύου και ενισχύστε τη συμμόρφωση με ελάχιστη προσπάθεια και ταχύτητα αξίας.
  •  Content-aware data loss prevention
  •  Automatic client-specific DLP policy creation and extension
  •  Pre-build data classifiers for common regulatory frameworks
  Advanced Management
  Βελτιώστε τη διαχείριση ευπαθειών και κλείστε αμέσως τα κενά στην τεχνική υποδομή σας μέσω της διαχείρισης των update. Αποκτήστε ορατότητα στους πόρους λογισμικού και την προστασία δεδομένων σας για να διευκολύνετε τις καθημερινές εργασίες παρακολούθησης και προγραμματισμού και να βελτιώσετε το χρόνο λειτουργίας σας παρακολουθώντας την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων δίσκου.
  • Patch management
  • Fail-safe patching
  • Disk drive health monitor
  t2

  Θωρακίστε την επιχείρηση σας απέναντι σε απειλές με τις υπηρεσίες Business Continuity

  Είστε προετοιμασμένοι για όλα τα διαφορετικά περιστατικά που μπορούν να βλάψουν την επιχείρησή σας ανά πάσα στιγμή με το πλάνο  Επιχειρησιακής  Συνέχειας γιατί μπορεί να σας διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.
  Μετά από λεπτομερή έλεγχο των διαδικασιών σας, σχεδιάζουμε και εκτελούμε τις βέλτιστες πρακτικές για να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της επιχείρησής σας με κορυφαίες λύσεις της αγοράς και με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

  Διατηρήστε το δίκτυο σας απαλλαγμένο από κάθε είδους απειλή

  Ένα σημείο, Ολική Ασφάλεια

   

  Αποτρέψτε την διακοπή λειτουργίας και την απώλεια δεδομένων σας

   

  Unified Endpoint Management

  Εξασφαλίστε την προστασία των εταιρικών συσκευών σας με πολιτικές ασφαλείας, όπως διαχείριση BitLocker, κανόνες κωδικού πρόσβασης και άλλα.

  Οι πελάτες μας προτιμούν διότι τους προσφέρουμε μια ολιστική, από τεχνικής άποψης, υπηρεσία ασφάλειας στην πληροφορική.

  Μας προτιμούν λόγω της ικανότητάς μας να προσφέρουμε turn-key λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που δουλεύουν, και ενισχύουν τους τομείς της επιχείρισης, κάνοντας χρήση εκτεταμένου εύρους ποιοτικών προϊόντων.

  Αυτή η ικανότητα πηγάζει από τη βαθειά γνώση μας, την εμπειρία μας καθώς και  την ικανότητά μας για  άμεση ανταπόκριση στην αντιμετώπιση προβλημάτων και τη σωστή εξυπηρέτηση.

  Φέρνουμε κοντά σας τις απαραίτητες τεχνολογίες με επιλεγμένους στρατηγικούς συνεργάτες.

  What's Hot